Bezpieczeństwo

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo’’

W dniu 19 czerwca 2015 roku otrzymaliśmy decyzją   Małopolskiego Komendanta Policji certyfikat ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Certyfikat miał ważność dwuletnią. Obecnie ubiegamy się o przedłużenie w/w dokumentu na 5 lat.  W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego przeprowadzono diagnozę pod kątem:

  • Środki psychoaktywne, uzależnienia,
  • Bezpieczeństwo,
  • Przemoc, cyberprzemoc
  • Komisja dokonała przeglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły pod kątem bezpieczeństwa
  • Komisja dokonała wizji lokalnej terenu szkoły i jej otoczenia

Po przeprowadzeniu w/w działań opracowano  priorytety do  działań na rzecz bezpieczeństwa na następne  5 lat.


Spotkanie partnerów projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" 2017

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa - szkoła promująca bezpieczeństwo

Spotkanie partnerów projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" 2015

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

Konkurs - antydopalacze

"Bądź bezpieczny na drodze" - konkurs filmowy

Profilaktyka

Prelekcja policyjna

Zajęcia profilaktyczne