"Lekcje z Temidą" w Średniawskim

W dniach 17 – 19 lutego 2021 r. uczniowie klas drugich Technikum Nr 2 w Myślenicach w zawodzie technik reklamy oraz klasy trzeciej w zawodzie technik organizacji reklamy uczestniczyli w cyklu spotkań z panią Pauliną Gaszek w ramach programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”. Organizatorem zajęć jest Fundacja Altum, której misją jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.

„Lekcje z Temidą” to nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie szacunku do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

Podczas zajęć prowadzonych przez panią Gaszek uczniowie Zespołu Szkół mogli dowiedzieć się m.in. gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak reagować na prześladowanie w szkole czy co zrobić w sytuacji, gdy kupiona przez Internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną. Prowadząca mówiła również o odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie. Młodzież rozwiązywała quiz. Był także czas na zadawanie pytań.

Uczniom podobało się to, że pani Paulina Gaszek opowiadała z zaangażowaniem, w interesujący sposób i udzielała szczegółowych wyjaśnień na zadawane pytania. A tak zajęcia komentuje uczennica kl. 2 TR Julia Łatas: Myślę, że takie zajęcia są ciekawą formą dostarczania informacji i uświadamiają młode osoby, jakie konsekwencje niosą za sobą popełniane czyny pod względem prawnym. Cieszę się, że miałam okazję brać udział w "Lekcjach z Temidą".

Szkolnym pomysłodawcą zorganizowania zajęć z zakresu prawa w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach jest pani Danuta Murzyn – kierownik kształcenia praktycznego i nauczyciel przedmiotu działalność gospodarcza.

Monika Ożóg

Certyfikat potwierdzenia udziału