Małopolska Chmura Edukacyjna

Szkoła rozpoczęła udział w projekcie pn. Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja V

W ramach projektu realizowane są:

koło naukowe z matematyki pod nadzorem nauczycieli akademickich
zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka.

W budynku informatycznym została wykonana z ramienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie instalacja nowoczesnego sprzętu do realizacji projektu.