XVIII Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych do uczestnictwa w XVIII Turnieju Wiedzy o Patronie Szkoły. Nasz patron - Andrzej Średniawski - jest jednocześnie fundatorem szkoły i osobą niezwykle zasłużoną dla lokalnej społeczności i dla kraju, a przy tym niestety nadal mało znaną w Myślenicach. Dlatego więc co roku dbamy o to, by nasi uczniowie znali swojego patrona i propagowali jego zasługi. Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu.

Powodzenia!

 

Regulamin Turnieju Wiedzy o Patronie Szkoły na rok szkolny 2020/2021

1. Turniej Wiedzy o Patronie jest obowiązkowy dla uczniów klas pierwszych.

2. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z wiedzy o życiu i działalności Andrzeja Średniawskiego oraz ze znajomości podstawowych faktów z historii szkoły. W pierwszym tygodniu listopada wszystkie klasy pierwsze na wyznaczonych zajęciach napiszą test z wiedzy o patronie, który zostanie oceniony przez organizatorów. Nagrodzone zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 listopada, indywidualnie, ze względu na pandemię. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

4. Podstawowe informacje o patronie i historii szkoły znajdują się na stronie www.sredniawski.pl w zakładce Patron Szkoły. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z nimi. Materiały na temat życia i działalności Andrzeja Średniawskiego oraz na temat historii szkoły dostępne są także w szkolnej bibliotece oraz na blogu Życie i działalność posła i senatora Andrzeja Średniawskiego.

5. Za przygotowanie klas do konkursu odpowiadają wychowawcy, zaś od uczniów wymaga się odpowiedniego podejścia do tematu (ocena zachowania).

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego niż podano w Regulaminie podziału nagrodzonych prac oraz zmiany terminów z przyczyn niezależnych od siebie.

Organizatorzy konkursu:
Zespół Humanistyczny