Klasa 1Tia pamięta o tych, którzy odeszli…

Listopad jest miesiącem, w którym pamiętamy o tych, którzy odeszli. Klasa 1TIa wybrała się wraz z wychowawcą p. Pawłem Bielą na cmentarz na Stradomiu w Myślenicach. Celem naszego wyjścia było odwiedzenie grobu patrona naszej szkoły – senatora Andrzeja Średniawskiego, a także uczczenie tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Najpierw pomodliliśmy się przy grobowcu księży pracujących w Myślenicach. Wychowawca przybliżył nam sylwetki: katechety ks. Jana Kruczka, proboszcza ks. Antoniego Dobrzańskiego, czy też proboszcza parafii w Stróży ks. Jana Jasińskiego (stąd pochodzą niektórzy uczniowie naszej klasy).

 

Następnie udaliśmy się na mogiłę Andrzeja Średniawskiego. Tutaj krótko przypomnieliśmy sobie postać Senatora, wspomnieliśmy o jego zasługach dla Myślenic, szczególnie dla Górnego Przedmieścia, pomodliliśmy się wspólnie, zapaliliśmy znicze. Dowiedzieliśmy się, że tym grobem opiekuje się nasza szkoła, a sam nagrobek jest zabytkowy. Przypomnieliśmy sobie, że oprócz szkoły imienia Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach znajduje się również ulica jego imienia.

Następnie udaliśmy się na mały cmentarz przy kościółku św. Jakuba. Tutaj alejką udaliśmy się by zobaczyć mogiły zasłużonych ludzi dla Myślenic. Odwiedziliśmy między innymi mogiłę Jana Dunina Brzezińskiego, który był burmistrzem miasta, a także przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju naszego regionu. Zobaczyliśmy również groby Ignacego Gorączki, Antoniego Pitali oraz Andrzeja Marka – burmistrzów Myślenic. Ulica imieniem tego ostatniego również znajduje się w Myślenicach. W czasie naszego pobytu na myślenickiej nekropolii dowiedzieliśmy się również od naszego wychowawcy, gdzie spoczywają zmarli myśleniccy nauczyciele oraz dyrektorzy. Zobaczyliśmy również najstarszy pomnik, znajdujący się w tym miejscu – obelisk pochodzący z 1849 roku.

Swój pobyt na nekropolii zakończyliśmy przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie przypomnieliśmy sobie kilka informacji o 1 i 2 wojnie światowej, o miejscach takich jak Katyń, Ostaszków, czy Miednoje.

Po zrobieniu grupowych zdjęć wróciliśmy do szkoły. W drodze powrotnej nasz wychowawca zrobił nam małą niespodziankę – każdy otrzymał ciepłą drożdżówkę.

Takie wyjście pozwala nam pamiętać o tych, którzy odeszli oraz poznać osoby zasłużone dla tego miejsca. Jest to dla nas swoista lekcja historii. Jak my będziemy pamiętać o naszych przodkach, tak kiedyś inni będą o nas pamiętać. A tym, którzy odeszli należy się nasza pamięć i szacunek.

Klasa 1Tia