Bezpieczne bankowanie

Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami PKO Bank Polski w ramach lekcji pt. BEZPIECZNE BANKOWANIE. Celem tej inicjatywy edukacyjnej jest uczulenie Uczniów na zagrożenia w sieci i przedstawienie zabezpieczeń bankowania on-line. Pani Agnieszka Adamus – Dyrektor Oddziału 1 w Myślenicach zwróciła uwagę na 10 zasad cyberbezpieczeństwa:

  1. Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.
  2. Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, a także certyfikaty.
  3. Regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na telefonie i komputerze.
  4. Twórz skomplikowane hasła.
  5. Nie używaj z tego samego hasła do różnych kont i unikaj zapisywania haseł.
  6. Nie podawaj swoich loginów i haseł innym osobom.
  7. Do bankowości internetowej i mobilnej nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi.
  8. Nie loguj się do bankowości elektronicznej na urządzeniach publicznie dostępnych.
  9. Czytaj treść SMS przed potwierdzeniem.
  10. Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia jeśli nie masz co do nich pewności.

Tematyka spotkania wpisuje się w realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

DM