Olimpiada wiedzy ekonomicznej

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Prof. dr hab. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Począwszy od ubiegłorocznej edycji OWE została włączona do sieci olimpiad międzynarodowych.

Laureaci i finaliści OWE są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy. Uczestnicy zawodów centralnych OWE są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Olimpiada przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o współczesnej gospodarce.

Informacje i zapisy do 2 września u p. Danuty Murzyn.

DM