80 rocznica wybuchu II wojny światowej - Pamiętamy

Osiemdziesiąt lat temu, 1 września 1939 r. niemiecki pancernik Schleswig- Holstein ostrzelał polską placówkę na Westerplatte. Tak rozpoczęła się, trwająca 6 lat, największa wojna światowa w historii. Działania wojenne toczyły się prawie w całej Europie, a także w Azji, Afryce, na dalekim Wschodzie  i na oceanach. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi. Zginęło 50 mln osób.

Polska zaatakowana najpierw przez Niemcy, a 17 września 1939 r. również przez ZSRR poniosła ogromne straty ludnościowe, materialne, kulturowe i gospodarcze. Po wojnie była jednym z najbardziej zrujnowanych państw europejskich.

1 września w całym kraju przewidzianych jest mnóstwo programów artystycznych, koncertów i wystaw upamiętniających wydarzenia sprzed 80 lat. Główne uroczystości rozpoczną się o 11:45 na Placu Piłsudskiego w Warszawie gdzie  prezydenci Polski i Niemiec oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wygłoszą swoje przemówienia.

Warto w tym dniu chociaż na chwilę przystanąć i oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i niejednokrotnie oddali swe życie w walcząc z wrogiem.

JR