Konkurs na stworzenie memu o treści profilaktycznej

Dotyczy: kampanii pt.: ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie  MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia  od narkotyków  i dopalaczy. Temat konkursu: ,,Narkotyki i dopalacze zabijają” ma na celu uświadomienie młodym  ludziom  niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 6 czerwca 2019 r.

Szczegółowe dane zawarte są w witrynie internetowej programu ,,Razem bezpieczniej” pod adresem:  https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/kampania/4281.Konkurs.html.

Dodatkowe wiadomości u pedagoga szkolnego.  Z.G.