Wyniki Maratonu Pisania Listów

Podczas tegorocznego Maratonu udało nam się napisać 850 listów.

Co prawda nie pobiliśmy zeszłorocznego wyniku (1068), ale i tak liczba 850 jest imponująca.

W Zespole Szkół napisaliśmy 703 listy. Pozostałe napisano w Bibliotece Pedagogicznej – 80, w Bibliotece Miejskiej – 47  oraz w Klubie Seniora – 20 listów.

 

Najwięcej, bo 205 listów zostało napisanych do RPA w sprawie NONHLE MBUTHUMA  prześladowanej za ochronę ziemi jej przodków.

Pozostałe listy rozłożyły się następująco:

  1. ATENA  DAEMI – Ukarana za wypowiadanie się przeciwko karze śmierci – IRAN – 169 listów
  2. NAWAL  BENAISSA – Prześladowana za domaganie się lepszego życia – MAROKO – 184 listy
  3. GULZAR  DUSZENOWA – Walczy o prawa osób niepełnosprawnych – KIRGISTAN – 146 listów
  4. PAVITRI  MANJHI – Nękana za przeciwstawienie się wielkim korporacjom – INDIE – 146 listów.

Dziękuję wszystkim, którzy chętnie włączyli się do akcji: panu Dyrektorowi, nauczycielom oraz pani z sekretariatu, której należą się dodatkowe podziękowania za niezmierzone pokłady cierpliwości. Bardzo dziękuję Joannie Wielowskiej i Wiktorowi Słowikowi z 3 Tg oraz Mateuszowi Kurowskiemu i Tobiaszowi Tomalowi z 3 Tib, którzy wzorowo pełnili dyżur w bibliotekach myślenickich i zachęcali do akcji.

Największe podziękowania kieruję w Waszą stronę, drodzy uczniowie, i dziękuję za każdy napisany list.

Teraz będziemy czekać na dobre wiadomości. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie dowiemy się o uwolnieniu którejś z osób bądź poprawie jej losu. Informacje te możecie na bieżąco śledzić na stronie http://amnesty.org.pl

Małe podsumowanie: w ciągu 11 lat napisaliśmy w sumie 7261 listów.

JR