Co tak naprawdę wiemy o Sejmie

Co tak naprawdę wiemy o Sejmie? Okazuje się, że niewiele. 20 listopada 2018 roku klasy 2TR, 2TG, 3TR i 3TG uczestniczyły w prelekcji, która miała na celu poszerzenie wiedzy na temat najwyższego organu władzy ustawodawczej w Polsce wśród uczniów naszego technikum.

Na początku jedna z prowadzących, wykorzystując prezentację multimedialną, „oprowadziła” nas po całym kompleksie budynków sejmowych. Opowiadała o tym, w jaki sposób posłowie zasiadają podczas zgromadzeń, jak wyglądają posiedzenia, gdzie znajdują się poszczególne miejsca dla ważnych osób, w jaki sposób posłowie mogą głosować, a także oprowadziła nas korytarzami budynków. W ten sposób uczniowie, którzy nie mieli okazji być osobiście w siedzibie Sejmu, mogli poczuć się jak na wycieczce.

Druga z prowadzących przedstawiła nam pokrótce, jak wygląda proces ustawodawczy. Mogliśmy się dowiedzieć, iż aby ustawa weszła w życie, musi przejść ona długą drogę, a także musi zostać spełnione kilka warunków.

Na koniec prelekcji został przeprowadzony konkurs. Otrzymaliśmy arkusz z kilkunastoma pytaniami dotyczącymi Sejmu, prezydenta, a także procesu wprowadzania ustawy, który rozwiązywaliśmy przez 30 minut. Po tym czasie nasze wyniki zostały sprawdzone. Trzy najlepsze osoby otrzymały nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy jako uczestnicy dostaliśmy dyplom oraz drobny upominek. Nasza prelekcja zakończyła się krótkim przemówieniem burmistrza miasta i gminy Myślenice, a także byłego ucznia i nauczyciela naszej szkoły – Jarosława Szlachetki. Na sam koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z naszymi gośćmi.

Myślę, że taka prelekcja była ciekawym wzbogaceniem naszej praktycznej wiedzy o świecie, a informacje w niej przekazane przydadzą się nam w dorosłym życiu.

NM