Olimpiada o ubezpieczeniach społecznych

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Lekcje z ZUS”, objętym honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu Danuta Murzyn przeprowadziła w klasie 3TR cztery lekcje o tematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Podsumowania dokonała pani Monika Suder – pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwieńczeniem projektu „Lekcje z ZUS” jest Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczenia społecznych”. W szkolnym etapie, który odbył się 27 listopada, wzięło udział 7 uczniów klasy 3TR.
Celem olimpiady jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.
DM