Regulamin Turnieju Wiedzy o Patronie Szkoły na rok szkolny 2018/2019
  1. Turniej Wiedzy o Patronie jest obowiązkowy dla uczniów klas pierwszych.
  2. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z wiedzy o życiu i działalności Andrzeja Średniawskiego oraz ze znajomości podstawowych faktów z historii szkoły. W pierwszym tygodniu listopada wszystkie klasy pierwsze na zajęciach z wychowawcą napiszą test z wiedzy o patronie, który zostanie oceniony przez organizatorów. Nagrodzone zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.
  3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 listopada na apelu z okazji 11 Listopada. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.
  4. Podstawowe informacje o patronie i historii szkoły znajdują się na stronie sredniawski.pl. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z nimi. Materiały na temat życia i działalności Andrzeja Średniawskiego oraz na temat historii szkoły dostępne są także w szkolnej bibliotece.
  5. Za przygotowanie klas do konkursu odpowiadają wychowawcy, zaś od uczniów wymaga się odpowiedniego podejścia do tematu (ocena zachowania).
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego niż podano w Regulaminie podziału nagrodzonych prac.

Organizatorzy konkursu:
Arleta Garbień, Elżbieta Górecka