Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.
Praca nauczyciela jest niezwykle ważna i trudna, bo w procesie kształcenia młodego pokolenia przekazywana jest nie tylko wiedza, ale także wartości moralne oraz wzorce społeczne. To od nauczycieli młodzież uczy się szacunku do nauki i innych ludzi oraz otwartości i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.
W imieniu uczniów naszej szkoły dziękujemy za ten trud i za Wasze poświęcenie. 
Samorząd Szkolny