Międzyszkolny Festiwal Informatyczny "Projekt na szóstkę"

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Festiwalu Informatycznym "Projekt na szóstkę".

Do konkursu mogą być zgłaszane autorskie projekty informatyczne wykonane samodzielnie lub w zespole (zespół mogą tworzyć maksymalnie 3 osoby). Przykładowe projekty, które mogą startować w konkursie, to:

•    aplikacja (program) desktop – program napisany w dowolnym języku, przeznaczony do zainstalowania na komputerze, laptopie
•    aplikacja mobilna – program napisany w dowolnym języku, przeznaczony do zainstalowania na urządzeniu przenośnym (telefon, smartfon, tablet)
•    aplikacja (strona) web – program napisany w dowolnym języku, wykonywany na serwerze web, prezentowany w przeglądarce internetowej
•    animacja (film) 3D – projekt wykonany za pomocą oprogramowania do grafiki 3D, wyeksportowany w postaci filmu w formacie obsługiwanym przez popularne odtwarzacze (avi, mpeg, mov, inne)
•    grafika 2D i 3D – statyczne obrazy 2D lub 3D, wykonane ręcznie i obrobione komputerowo, lub wykonane za pomocą oprogramowania do grafiki 3D, wyeksportowane w postaci jednego lub więcej plików w popularnych formatach (jpg, png, inne)
•    projekt muzyczny – utwór muzyczny skomponowany przy pomocy oprogramowania dedykowanego do tego celu, wyeksportowany w postaci pliku w  popularnym formacie (mp3, flac, inne)
•    inne.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele: Józef Jasek, Krzysztof Janus oraz Patrycja Cholewa do 23 marca 2018 r.
Więcej szczegółowych informacji zostanie podanych po feriach.

PC