Profilaktyka

W styczniu uczniowie pierwszych klas wzięli udział w zajęciach profilaktycznych wynikających z planu pracy szkoły. Prelekcję na temat odpowiedzialności karnej nieletnich przeprowadził sierż. sztab. Szymon Sala. Po prelekcji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań odnośnie pracy policji i tematyki związanej z prelekcją. Druga część spotkania została poświęcona szkodliwości środków psychoaktywnych i ich zgubnemu wpływowi na organizm człowieka.

 

Młodzież sięga po różne środki psychoaktywne pod pretekstem – jak mówią – "eksperymentowania", nie zdając sobie sprawy z tego, jakie zgubne skutki może przynieść takie zachowanie. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach nt. szkodliwego wpływu  środków psychoaktywnych  na zdrowie i życie młodych ludzi. Zajęcia były prowadzone przez pracownika KP Policji w Myślenicach.

Pedagog szkolny