XIV Międzygimnazjalne Zawody Matematyczne

Laureaci
XIV Międzygimnazjalnych Zawodów Matematycznych
9 listopada 2016 r.

Miejsce

Numer uczestnika

Nazwa Szkoły

Liczba uzyskanych punktów

I

Dawid Biały

Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach

25

II

Izabela Brytan

Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach

24

III

Piotr Kamiński

Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach

23

IV

Monika Dziadkowiec

Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach

21

IV

Aniela Mazanowska

Gimnazjum nr 2 Myślenicach

21

V

Krzysztof Ambroży

Gimnazjum nr 3 Myślenicach

17

V

Patryk Bystroń

Gimnazjum
w Izdebniku

17

VI

Maciej Tajs

Gimnazjum
w Pcimiu

16

VII

Adam Gospodarczyk

Gimnazjum
w Wiśniowej

14

VII

Karolina Kurek

Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach

14

VII

Lena Mitko

Gimnazjum
w Dobczycach

14

 

 

Treść zadania

Zadania otwarte