Zajęcia profilaktyczne

W marcu br. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w zajęciach profilaktycznych, które przeprowadził aspirant Paweł Ruciński - pracownik KP Policji w Myślenicach. Tematem spotkań dla klas pierwszych była odpowiedzialność karna nieletnich, a dla wszystkich uczniów szkodliwy wpływ środków psychoaktywnych na zdrowie i życie młodych ludzi.

Większość klas miała możliwość wzięcia udziału w eksperymencie dotyczącym funkcjonowania człowieka, który jest pod wpływem alkoholu. Dzięki uprzejmości Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Myślenicach mogliśmy skorzystać z alkogogli, modelu dziennego z zakresem od 0,8 do 1,5 promila. Uczniowie mieli możliwość założenia alkogogli i wykonywania w nich różnych ćwiczeń, jak m.in. czytanie tekstu, zbieranie rzeczy z podłogi, podawanie ręki, przejście prostego odcinka.

Wszyscy zgodnie przyznali, że z założonymi alkogoglami wykonywanie jakichkolwiek czynności jest o wiele trudniejsze. Spotkania miały uświadomić młodzieży, że alkohol działa na nasze zmysły bardziej destrukcyjnie niż nam się wydaje.

Poruszano również kwestie dotyczące skutków jazdy po pijanemu oraz aspekty prawne tego przestępstwa.

Alkogogle - są to specjalne okulary, w których widzimy świat tak, jakbyśmy byli pod wpływem alkoholu.

pedagog szkolny L.G.