Informacja

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej,
  • portalu empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku. Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o zmianie instytucji, która od 1 lipca br. przejmie realizację obsługi wniosków z tego zakresu, podczas ostatnich spotkań z uczniami i ich rodzicami na zakończenie roku szkolnego.

Więcej informacji na temat obsługi programu "Dobry Start" oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Z wyrazami szacunku
Wanda Wojtanowska
Koordynator ds. Komunikacji
Społecznej i Edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Tarnowie
Samodzielny Referat Organizacji i Analiz
ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 75 96, 502 009 663