Ogłoszenie

Praktyki zawodowe w klasach 2TIa, 2TIb zostały przeniesione do klasy trzeciej. Od 1 czerwca w tych klasach odbywają się zajęcia dydaktyczne według zmodyfikowanego planu zajęć.

Od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji w Szkole dla wszystkich uczniów w terminie zgodnym z planem danych zajęć edukacyjnych. Udział w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Od 1 czerwca w dniach poniedziałek, środa i piątek można korzystać z biblioteki szkolnej. Wizytę w bibliotece należy zgłosić bibliotekarzowi.