Nauczyciele uczący w pierwszych klasach

NAUCZYCIELE UCZĄCY W PIERWSZYCH KLASACH

 

Zajęcia edukacyjne

NAUCZYCIELE UCZĄCY W PIERWSZYCH KLASACH

Klasa 1 TIa

Klasa 1 TIb

Klasa 1 TG/1 TR

zawód

technik informatyk

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik organizacji reklamy

Zajęcia z wychowawcą

mgr Łukasz Drewienkiewicz

mgr Bogdan Dąbrowski

mgr inż. Aneta Twardosz

Religia

ks. Marcin Twardosz

ks. Marcin Twardosz

ks. Marcin Twardosz

Język polski

mgr Dominika Ceremon

mgr Elżbieta Górecka

mgr Elżbieta Górecka

Język angielski

mgr Barbara Tęczyńska

mgr Małgorzata Leśniak

mgr Barbara Tęczyńska

Język niemiecki

mgr Kinga Polak-Kukuła

mgr Kinga Polak-Kukuła

mgr Kinga Polak-Kukuła

Historia

mgr Dominika Ceremon

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

Matematyka

mgr Jerzy Cachel

mgr Bogdan Dąbrowski

mgr Jerzy Cachel

Fizyka

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

Chemia

mgr Małgorzata
Jakuta-Ćwierz

mgr Małgorzata
Jakuta-Ćwierz

mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz

Biologia

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

Geografia

mgr Łukasz Drewienkiewicz

mgr Łukasz Drewienkiewicz

mgr Łukasz Drewienkiewicz

Podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

Informatyka

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

Wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Drewienkiewicz mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Marek Holocher

mgr Marek Holocher

Edukacja

dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Katarzyna Birnbaum

Wiedza o kulturze

mgr Elżbieta Górecka

mgr Elżbieta Górecka

mgr Elżbieta Górecka

Wiedza

o społeczeństwie

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

Procesy technologiczne

w gastronomii

X

X

mgr Joanna Drabik

 

X

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

w gastronomii

X

X

mgr Joanna Drabik

 

X

Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem

X

X

mgr Joanna Drabik

 

X

Urządzenia techniki komputerowej

mgr Grzegorz Kurowski

mgr Józef Jasek

X

X

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

mgr Andrzej Jasek

mgr Andrzej Jasek

X

X

Systemy operacyjne

mgr Wiesław Grzegorczyk

mgr Małgorzata Marondel

mgr Małgorzata Marondel

X

X

Administracja systemami operacyjnymi

mgr Patrycja Cholewa

mgr Patrycja Cholewa

X

X

Sprzedaż w reklamie

X

X

X

mgr Maria Sądel

Organizacja sprzedaży reklamy

X

X

X

mgr Maria Misiaszek

Marketing w działalności reklamowej

X

X

X

mgr inż. Anna Bisztyga