Ogłoszenia
Ogłoszenie

Absolwenci!

Informujemy, że od dnia 10.09.2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Szkoły można odebrać wyniki egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 
Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej
30 sierpnia - 11.00 - Hala sportowa


 Zespół Wychowawczy - 30 sierpnia 12.00
Zespół Kultury Fizycznej - 30 sierpnia 12.30


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września

 
Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne

24 sierpnia 2021r. godz. 9.00 część pisemna

Egzaminy poprawkowe dla uczniów z oceną niedostateczny

25 sierpnia 2021r. godz. 10.00 projektowanie baz danych, język polski

26 sierpnia 2021r. godz. 10.00 witryny i aplikacje internetowe

 
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 25 do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

25.06.21 do 14.07.21 - 10.00-14.00

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

23.07.21 do 30.07.21 - 10.00-14.30

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 
Ogłoszenie

Maturzyści!

Informujemy, że w sekretariacie Szkoły od 05 lipca 2021 r. /poniedziałek/ w godzinach 8.00 – 15.00 do odbioru będą wyniki egzaminu maturalnego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 83