Wykaz zajęć pozalekcyjnych

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ROK SZKOLNY 2015/2016

Rodzaj zajęć

Termin

Adresaci

Prowadzący

ZAJĘCIA SPORTOWE

zajęcia sportowo – rekreacyjne –

hala sportowa

 

wtorek 15.45 – 17.15

wszyscy uczniowie

Łukasz Drewienkiewicz

poniedziałek 15.45 – 17.15

wszyscy uczniowie

Marek Holocher

środa 15.45 – 17.15

wszyscy uczniowie

Katarzyna Birnbaum

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

język polski

środa 13.10 – 13.55

wszyscy uczniowie

Elżbieta Górecka

matematyka

poniedziałek 12.20 – 13.05

piątek 13.10 – 13.55

wszyscy uczniowie

Danuta Murzyn

wg harmonogramu zjazdów

LO3

Marta Biernat

fizyka

poniedziałek 14.00-14.45

wtorek 13.10-13.55

środa 13.10 – 13.55 i 14.50 -15.45

klasy I

Anna Bisztyga

informatyka

zakres rozszerzony

wtorek 12.20 – 13.05

klasy informatyczne

Anna Bisztyga

język angielski

poniedziałek 15.45 – 16.30

wszyscy uczniowie

Jolanta Listwan

historia, wos, historia

i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

poniedziałek 11.30 – 12.15

czwartek 15.45 – 16.30

wszyscy uczniowie

Joanna Ryś

biologia, chemia

w godzinach dyżuru

wszyscy uczniowie

Małgorzata Jakuta - Ćwierz

FAKULTETY

język polski

piątek od 11.30 – 12.15

4TI

Elżbieta Górecka

czwartek 13.10 – 13.55

4TA/4TR

wtorek 12.20 – 13.05

4TR (matura zakres rozszerzony)

środa 13.10 – 13.55

4TG

Dominika Ceremon

czwartek 8.50 – 9.35

4TR

Arleta Garbień

język angielski

poniedziałek 14.50 – 15.35

4TR/4TG

Barbara Tęczyńska

piątek 12.20 – 13.05

4TR/4TG

wtorek 13.10 – 13.55

4TI/4TA

Małgorzata Leśniak

język niemiecki

wtorek 13.10 – 13.55

klasy maturalne

Małgorzata Druzgała

środa 14.00 – 14.45

klasy maturalne

Alicja Wojtycza

informatyka

piątek 11.30 – 12.15

4TI

Patrycja Cholewa

przedmioty zawodowe - informatyka

piątek 11.30 – 12.15

uczniowie zdający kwalifikację E14

Patrycja Cholewa

czwartek 14.50 – 15.35

uczniowie zdający kwalifikację E12

Józef Jasek

wtorek 15.45 – 16.30

uczniowie zdający kwalifikację E13

Przemysław Pączko

piątek 11.30 – 12.15

uczniowie zdający kwalifikację E14

Małgorzata Marondel

wtorek 14.50 – 15.35

uczniowie zdający kwalifikację E13

Wiesław Grzegorczyk

matematyka

sobota 1 raz w miesiącu

od godz. 8.00

klasy maturalne

Bogdan Dąbrowski

czwartek 12.20 – 13.05

4TG

wg harmonogramu zjazdów

LO

Marta Biernat

egzamin zawodowy – architektura krajobrazu

piątek 12.20 – 13.05

4TA, 3TA

Cecylia Ubik

piątek 13.10 – 13.55

4TA, 3TA

Wioletta Szarek

egzamin zawodowy – reklama

sobota zjazdowa 10.00

4TR

Krzysztof Janus

sobota zjazdowa 10.00

2TR, 3TR

Jarosław Leski

piątek 13.10 – 13.55

3TR, 1TR

Monika Zięba

wtorek 12.20 – 13.05

4TR

Marek Wawszczak

egzamin zawodowy – gastronomia

piątek 12.20 – 13.05

4TG

Anna Górlińska

sobota 1 raz w miesiącu (2 okres)
– terminy do ustalenia

3TG

Anna Górlińska

sobota zjazdowa 9.00

3TG

Joanna Drabik

wtorek 14.50 – 15.35

3TG

Aneta Twardosz

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło dziennikarsko-kulturalne

spotkania indywidualne w godzinach pracy biblioteki

wszyscy uczniowie

Arleta Garbień, Elżbieta Górecka

koło artystyczne

październik/listopad, kwiecień/maj

wszystkie klasy

Joanna Ryś

koło fotograficzne

wtorek 14.00 – 14.45

wszyscy uczniowie

Mirosław Kulesa

koło matematyczne

sobota zjazdowa 11.00

wszyscy uczniowie

Marek Durczok

koło turystyczne

terminy wyjść terenowych ustalane

w zależności od warunków pogodowych

wszyscy uczniowie

Katarzyna Birnbaum

/Joanna Ryś

POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

środa 8.45 – 9.30

wszyscy uczniowie

Lucyna Górecka

Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2015 17:02