Podręczniki

Na początku każdego roku szkolnego w bibliotece odbywa się akcja Wymiany książek. Koordynatorem akcji jest bibliotekarz szkolny. Dla potrzeb sprzedających i kupujących udostępniona zostaje tablica ogłoszeniowa przy bibliotece szkolnej (sala nr 10 na II piętrze). Sprzedający i kupujący umieszczają na tablicy ogłoszenia dotyczące oferowanych i poszukiwanych książek. Numer kontaktowy sprzedającego lub kupującego może zostać ukryty pod numerem oferty, a zainteresowany zgłasza się do bibliotekarza z prośbą o udostępnienie numeru.

Lista podręczników obowiązujących w szkole dostępna jest na stronie szkoły w zakładce „Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników” oraz w sekretariacie szkoły.