O bibliotece

Trochę historii

 

Na historii biblioteki spore piętno odcisnęła burzliwa historia szkoły. Oczywistym jest, że w trudnych warunkach lokalowych z jakimi borykała się szkoła, również biblioteka nie mogła należycie rozwinąć skrzydeł. Zbiory biblioteki sukcesywnie się powiększały, a zdobywano je nie tylko ze środków szkoły, ale również od zaprzyjaźnionych szkół i instytucji (w księgozbiorze znajdują się m.in. książki ze stemplem Spółdzielni Inwalidów „Raba”). Pierwszy numer w księdze inwentarzowej został zapisany 20 października 1964 roku.

Od początku swojego istnienia biblioteka naszej szkoły gromadziła nie tylko podręczniki i literaturę fachową, ale i literaturę piękną. Z racji poprzedniego profilu nauczania posiadamy m.in. bogaty dział Rolnictwo. Zdarzało się, że nasi absolwenci, którzy wybrali studia na Uniwersytecie Rolniczym, nadal korzystali ze zgromadzonych przez nas pozycji.

 

Zbiory

 

Obecnie księgozbiór liczy około 5 tys. woluminów. Jest więc to zbiór nieduży, ale dzięki swojej różnorodności stara się spełniać potrzeby uczniów, słuchaczy i nauczycieli Zespołu Szkół.

Gromadzimy literaturę:

- popularno-naukową,
- pedagogiczną,
- beletrystykę,
- lektury szkolne
- podręczniki.

Staramy się, aby w naszej bibliotece poza książkami znajdowały się też inne źródła informacji:

- czasopisma (fachowe, dla młodzieży, lokalne, codzienne…),
- multimedia (płyty CD, DVD, kasety VHS)
- teczki zagadnieniowe,
- broszury i druki ulotne.
Księgozbiór ułożony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).
Zakupy książek dokonywane są ze środków szkolnych lub z funduszu Rady Rodziców. Pozyskujemy je także w formie darów między innymi od naszych czytelników.