Lehrer - Schüler / pomoc
U W A G A !

Niniejszy dział Lehrer- Schüler planowany jest jako pomoc dla uczniów lub słuchaczy w zakresie nauczania danego języka obcego.

Wszelkie pytania do nauczyciela mogą zawierać:

  • - prośby o wyjaśnienia zadań, treści programowych
  • - tematykę semestralnych prac kontrolnych dla słuchaczy
  • - zagadnienia na obowiązkowe konsultacje dla słuchaczy
  • - ustalenia terminów przystępowania ucznia do poprawy ocen
  • - ustalenia terminów powtórek i pisemnych prac kontrolnych
  • - zapytania o sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
  • - zapytania o niezbędne wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne
  • - zapytania o podręcznik, ćwiczenia, wskazanie dodatkowych źródeł
  • - inne zagadnienia związane z nauczaniem języka obcego.

 

W formularzu poczty należy umieścić imię i nazwisko, adres e-mail, temat pytania.

Na pytania nie związane z językiem obcym, nie będzie udzielana zwrotna odpowiedź .

Szczególnie zachęcamy do korzystania z tej formy współpracy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą na bieżąco uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także tych, którzy chcą rozwijać sprawności języka obcego.

Efektem współpracy - pomocy powinny być wysokie oceny klasyfikacyjne, dobre wyniki w egzaminach maturalnych oraz bezproblemowe, praktyczne użycie języka obcego.