Egzamin kwalifikacje

TERMINY EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2017 r.

Egzamin pisemny: 20 czerwca 2017 r.

10.00 – E.12; T.06

12.00 – E.13

14.00 – A.26

Egzamin praktyczny:

Data

Godz.

19.06.

21.06.

22.06.

26.06.

27.06.

28.06.

29.06

30.00

8.00

E.13

E.13

E.13

 

T.06

T.06

A.26

E.12

T.06

E.12

E.12

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.27

12.00

E.13

E.13

E.13

T.06

T.06

T.06

A.26

E.12

T.06

E.12

E.12

16.00

E.13

E.13

E.13

T.06

T.06

T.06

A.26

E.12

T.06

E.12

 

 


OKE Kraków - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2017 roku

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.:

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik informatyk 351203

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Technik organizacji reklamy 333906

Technik architektury krajobrazu 314202

Poprawiony: środa, 31 maja 2017 15:44