Nauczyciele uczący w pierwszych klasach

Nauczyciele uczący w pierwszych klasach w roku szkolnym 2017/2018

 

Zajęcia edukacyjne

NAUCZYCIELE UCZĄCY W PIERWSZYCH KLASACH

Klasa 1 TIa

Klasa 1 TIb

Klasa 1 TG/1 TR

zawód

technik informatyk

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik organizacji reklamy

Zajęcia z wychowawcą

mgr Przemysław Pączko

mgr Wiesław Grzegorczyk

mgr Maria Misiaszek

Religia

Dorota Święch

Dorota Święch

ks. Marcin Twardosz

Język polski

mgr Dominika Ceremon

mgr Dominika Ceremon

mgr Elżbieta Górecka

Język angielski

mgr Paulina Baś

mgr Barbara Tęczyńska

mgr Barbara Tęczyńska

Język niemiecki

mgr Kinga Polak-Kukuła

mgr Kinga Polak-Kukuła

mgr Renata Gabzdyl

Historia

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

Matematyka

mgr Marta Biernat

mgr Marta Biernat

mgr Bogdan Dąbrowski

Fizyka

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

Chemia

mgr Małgorzata
Jakuta-Ćwierz

mgr Małgorzata
Jakuta-Ćwierz

mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz

Biologia

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz

Geografia

mgr Łukasz Drewienkiewicz

mgr Łukasz Drewienkiewicz

mgr Łukasz Drewienkiewicz

Podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

mgr inż. Aneta Twardosz

Informatyka

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

mgr inż. Anna Bisztyga

Wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Drewienkiewicz

mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Marek Holocher

mgr Łukasz Drewienkiewicz

Edukacja
dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Katarzyna Birnbaum

mgr Katarzyna Birnbaum

Wiedza o kulturze

mgr Elżbieta Górecka

mgr Elżbieta Górecka

mgr Elżbieta Górecka

Wiedza
o społeczeństwie

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

mgr Joanna Ryś

Procesy technologiczne
w gastronomii

X

X

mgr Anna Górlińska

 

X

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa
w gastronomii

X

X

mgr Iwona Jasek

X

Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem

X

X

mgr Anna Górlińska

X

Urządzenia techniki komputerowej

mgr Józef Jasek

mgr Wiesław Grzegorczyk

X

X

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

mgr Ireneusz Szczepaniak

mgr Józef Jasek

mgr Józef Jasek

X

X

Systemy operacyjne

mgr Przemysław Pączko

mgr Przemysław Pączko

X

X

Administracja systemami operacyjnymi

mgr Przemysław Pączko

mgr Ireneusz Szczepaniak

X

X

Sprzedaż w reklamie

X

X

X

mgr Maria Sądel

Organizacja sprzedaży reklamy

X

X

X

mgr Maria Misiaszek

Marketing w działalności reklamowej

X

X

X

mgr Maria Sądel